Krijg nu 20% korting op een Fairybell kerstboom met kortingscode XMAS2023. Check het hier!

Garantie en reparatie

Hoelang heb je garantie bij VerlichtingNL?

Op alle producten van VerlichtingNL heb je minimaal 1 jaar garantie. Afhankelijk van de fabrikant van het product kan de extra garantieduur verschillen. In sommige gevallen heb je nog eens 4 jaar fabrieksgarantie. 

Wanneer komt je product NIET in aanmerking voor garantie.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VerlichtingNL, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VerlichtingNL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Garantie is verlopen, hoe nu verder.

Wanneer de garantie van jouw product is verlopen helpt VerlichtingNL je graag bij vinden van de juiste oplossing. Onze klantenservice helpt je graag verder.

Product laten repareren, hoe werkt dat?

In sommige gevallen kan het zo zijn dat jouw product(en) opgestuurd moeten worden ter reparatie. De reparatie kan door VerlichtinNL worden gedaan, maar het kan ook zijn dat de producten terug moeten naar de fabrikant. In beide gevallen moet je rekening houden met ongeveer 2 weken afhandeling, voordat je jouw product(en) weer terug in bezit hebt. Let op: dit wordt van te voren telefonisch besproken. Neem daarom eerst contact op met de klantenservice voordat je het pakket terugstuurt naar VerlichtingNL.

Product is defect geleverd

Tijdens het transport wil het wel eens voorkomen dat het product beschadigd raakt, ondanks het met zorg is ingepakt. Helaas heeft VerlichtingNL hier geen controle over. Waar VerlichtingNL wel controle over heeft is service. Daarom is het mogelijk om een nieuw product opgestuurd te krijgen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is:

  • maak een foto van de schade aan het product;
  • stuur deze foto naar de klantenservice;
  • neem contact op met de klantenservice.

Meer weten? Vraag de klantenservice of bekijk de algemene voorwaarden.