Disclaimer

  • De inhoud van deze webshop is gerust en beschermd door auteurs- en databankrechten. Dit geldt voor de gegevens, afbeeldingen, geluiden en teksten van de gehele webshop.
  • Het is niet toegestaan om onderdelen van deze webshop te kopiëren.
  • Alle getoonde informatie op deze webshop wordt met zorg samengesteld door VerlichtingNL. Er wordt actief gewerkt om de juistheid en volledigheid van de webshop op orde te houden.
  • Informatie over de diensten en producten die door VerlichtingNL worden aangeboden zijn bedoeld voor de webshop. Zonder voorafgaande mededeling kunnen er wijzigingen worden aangebracht.
  • Bij het niet goed functioneren van deze webshop, aanvaardt VerlichtingNL geen enkele aansprakelijkheid.
  • Bij onjuistheden en onvolledigheden van informatie en tarieven wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt door VerlichtingNL.
  • Om misbruik te voorkomen stelt VerlichtingNL alles in zijn werking. VerlichtingNL is niet aansprakelijk voor de door gebruikers verzonden informatie via het internet.
  • Websites die niet door VerlichtingNL worden onderhouden, zijn alleen een verwijzing ter informatie. De inhoud, producten/diensten en het functioneren van de door VerlichtingNL doorverwezen website vallen niet onder de aansprakelijkheid van VerlichtingNL.
  • Alle aansprakelijkheden met betrekking tot websites die niet worden onderhouden door VerlichtingNL, worden afgewezen.